Nasze cele…

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc. Osobom z oligodoncją uzębienia stałego i różnymi postaciami dysplazji ektodermalnej, ich rodzicom, opiekunom i specjalistom prowadzącym leczenie i rehabilitację.

Powstało w 2011 roku, z inicjatywy lekarzy, pacjentów i rodzin.